www.altfiol.com

måndag 3 september 2018

Altfiol i Väst (AiV) finns i monter B07:66 på Bokmässan 27-30 september i Göteborg 2018.

Altfiol i Väst (AiV) presenterade sin produktion av CD och noter på Bokmässan 2008 och 2009. Sedan dess har två böcker och tre CD tillkommit så det känns angeläget att igen visa upp företagets musikalier. CD-formatet har under mellantiden haft en nedgång till fördel för digital streaming/nedladdning. Ett ökat intresse för CD-skivan är numera ett faktum, i synnerhet för klassisk musik. Många lyssnare vill ha den tryckta information som finns i skivkasetten.
Alla AiVspår finns tillgängliga för streaming och nedladdning men ett allmänt problem är hur lyssnaren digitalt skall hitta nya inspelningar. Klassisk musik behandlas ju ”styvmoderligt” i dagspressen, medan t ex popmusik på CD presenteras och recenseras på flera helsidor. Därför finns i montern listor med information om AiVs skivtitlar, tonsättare och namn på verken, de behövs för att hitta spåren på t.ex Spotify och iTunes.

  I företagsmontern har vi några program. Torsdag kl 14 och söndag kl 13 berättar jag om årets CD "Inspiration finnes deri”. Den innehåller okänd musik av Elfrida Andrée och Knut Håkanson.
Fredag kl 15 och lördag kl 13 presenteras boken "Oss tonsättare emellan”. Vi hör då Mats Persson från Göteborgsoperan läsa ur brevväxlingen 1913-1929 mellan Knut Håkanson och Josef Eriksson.    
  Vi har också några monterprogram om Måndagsgruppen. Fredag 28/9 kl 16:00 hör vi körledaren Gunnar Eriksson i programmet Måndagsgruppen sedd från väst. Lördag 29/9 kl 14:00 framträder musikforskaren Christina Tobeck med programmet Måndagsgruppen – dags för en renässans?

Flera av gruppens medlemmar fick stor och positiv betydelse för mig personligen. Redan vid starten på mina musikstudier 1953 på Ingesund mötte jag en ”måndagare”. Det var Nils L Wallin som på höstterminen började som skolans rektor. Han bidrog till att jag förutom klassisk repertoar fick spela musik t.ex. av Gösta Nystroem, Ingvar Lidholm, Benjamin Britten och Gunnar Bucht. På Wallins lektioner i musikhistoria fick man lyssna på t.ex. gregoriansk munksång och Stravinskijs Våroffer. Att jag dessutom fick bra fiolundervisning av lärarlegenden Erling Carlsson bidrog till tre upplevelserika år på skolan.
  Redan 1958 mötte jag ytterligare två ”måndagare”, nu på Sveriges Radios nystartade musikskola på Örby/senare Edsbergs slott. Där fanns tonsättaren Sven-Erik Bäck som rektor, dirigent och ensemblelärare och violinisten Lars Frydén som lärare i kammarmusik. Förutom klassikerna spelades svensk musik, t.ex. Dag Wirén, Kurt Atterberg, Hilding Hallnäs och S-E Bäck. Bland nyare utländsk musik fanns bl.a. Frank Martin, Schönberg och Anton Webern. Jag fick igen tre upplevelserika år, inte minst beroende på lektionerna för violinnestorn Endre Wolf. Förutom J.S. Bach spelade han gärna Bela Bartok med oss elever.

  Sveriges Radios Symfoniorkester ser jag som en följd av Måndagsgruppens idéer, man behövde en orkester med kapacitet att även kunna spela den svåraste nya musiken. Gruppmedlemmen tonsättaren Karl-Birger Blomdahl, som var knuten till SR, hörde till dem som planerade orkesterns utveckling. Man engagerade dirigentmaestron Serigiu Celibidache 1962-71 och gav honom uppdraget och resurserna för att utveckla orkestern till internationell nivå. Jag fick uppleva hans tre sista år med orkestern som altfiolist och fick vara med om bejublade konserter i bl.a. konsertmetropolerna Amsterdam, Berlin och Wien. Bland de av S Cs verktolkningar jag upplevde starkast var Bartoks Concerto för orkester, Karl-Birger Blomdahls symfoni Facetter och Ingvar Lidholms Ritornell (Lidholm var också medlem i Måndagsgruppen).

  Jag fick återigen glädjen att uppleva tidigare nämnde Nils L. Wallin. Han var chef för Stockholmsfilharmonin under min anställning i den orkestern 1971-76. Han förnyade orkesterns repertoar t ex genom konserter i form av tonsättarporträtt. Stockholmspubliken och vi musiker kunde därigenom lära känna t ex två då okända polska tonsättare, Witold Lutoslawski och Krzysztof Penderecki. Som den ”måndagare” han var stimulerade Wallin mig att öva in och framföra Gösta Nystroems Violakonsert, Hommage à la France med orkestern. Jag fick också spela  Kurt Atterbergs Svit för violin och viola med orkestern. Min upplevelse av måndagsfolket var att de stimulerade musiker att spela svensk musik.  
Bengt Andersson, 3 september 2018

söndag 25 februari 2018

 

“Inspiration finnes deri”
CD- release med okänd men vacker musik: 
Elfrida Andrées stråkkvartett från 1861 och Knut Håkansons Visor för Barn och Barnbarn op. 28, Marbolåtar och Fem Fridavisor op.42.
Medverkande: Klarakvartetten, Solveig Wikman piano, Mats Persson baryton och Dieter Schöning violin.
Mats Persson läser om Knut Håkansons verk ur breven i boken "Oss tonsättare emellan".
Välkommen onsdag 28 februari kl 19
Lutherska missionskyrkan, Wasagatan 2 B i Göteborg.
Sensus – Altfiol i Väst