www.altfiol.com

söndag 26 augusti 2012


Upptäck tonsättaren Knut Håkanson

Altfiolisten och författaren Bengt Andersson berättar,
visar bilder och spelar musik av den västsvenske tonsättaren.
Tid: Tisdagen 11 september kl. 12-13
Plats: Synpunkten, Hisingens bibliotek
Anmälan: på biblioteket eller via telefon 031- 366 71 00
Gratis. Välkommen!
Hisingens bibliotek
Lundby  Göteborgs Stad