www.altfiol.com

lördag 29 september 2012

 Upptäck tonsättare Knut Håkanson, bördig från Kinna!
Högsbo bibliotek - Frukostföredrag:
Fredag 9 november kl. 08.45,
Entré 25 kr, förköp 031-366 04 00 från 2/11
Bengt Andersson, fd. symfoniker, berättar och visar bilder
från sin bok. Han spelar också altfiol och CD-spår med
den västsvenske tonsättaren.
Axelhuset – Högsbos kulturhus