torsdag 9 juni 2016


2016
På Borås Kulturhus, 5 oktober kl. 18 presenterar Bengt Andersson sin nya bok och cd. Boken heter ”Oss tonsättare emellan: Brevväxling 1913-1929 mellan Knut Håkanson och Josef Eriksson”. Se www.altfiol.com
  
På Lundby biblioteks Kulturcafé i Göteborg, 26 november kl. 13.00 presenterar Bengt Andersson sin nya bok och cd. Se www.altfiol.com

I april 2016 presenterade Bengt Andersson sin nya bok och cd på årsmötet hos Svenska musikbiblioteksföreningen.

Vårnumret 2016 av tidskriften Zenit uppmärksammade Altfiol i Västs presentation av Knut Håkansons person och musik.

2015
Under hösten 2015 har Bengt Andersson gett ut boken Oss tonsättare emellan: Brevväxling 1913-1929 mellan Knut Håkanson och Josef Eriksson.    
Samtidigt presenterades en cd som är bifogad i boken men också säljs separat. Se information, recensioner av bok och cd på www.altfiol.com    

Altfiol i Västs cd distribueras och säljs av Bengans, www.bengans.se 031-14 33 00.